Aardbevingen. Nieuw begrip binnen het spectrum van constructieve veiligheid

Het aardbeving bestendig(er) construeren is een relatief nieuw begrip binnen het spectrum van de bouwtechniek in Nederland. Gebleken is dat de gebruikelijke bouwsystemen (gestapelde bouw) in Nederland onvoldoende aardbeving bestendig zijn in de basis. Indien hier geen adequate voorzieningen voor worden getroffen, komt de constructieve veiligheid van nieuwbouw en bestaande bebouwing in het geding.

Voor nieuwbouw kan in de basis van het bouwkundige ontwerp van de architect reeds in grote mate, aan de hand van een zestal principes, rekening worden gehouden met de aardbeving bestendigheid van het te ontwerpen bouwwerk. Onderen anderen het reduceren van massa (materialisatie) en het in de plattegrond symmetrisch positioneren van stabiliteitsvoorzieningen leiden tot een aardbeving bestendiger bouwwerk.

Als ingenieursbureau hebben wij inmiddels de nodige ervaring opgedaan in het ontwerpen van gebouwconstructies welke als aardbeving bestendig(er) kunnen worden beschouwd. Zowel voor een viertal nieuwbouw projecten, bestaande uit twee appartementencomplexen en twee woongebouwen met grondgebonden woningen, als voor bestaande woningen welke worden gerenoveerd in combinatie met aardbeving bestendige maatregelen. Hierbij betreft het met name High Risk Building Elements (HRBE) welke vanuit een Extended Visueel Screening (EVS) naar voren zijn gekomen. In samenspraak met het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) wordt vervolgens door ons de engineering verzorgd voor het verstevigen van de gebouwelementen welke een risico vormen ten tijde van een aardbeving.

Daarnaast verrichten wij onderzoek naar innovatieve oplossingen waarmee de optredende aardbeving belasting in het bouwwerk kan worden gereduceerd. Voordeel hiervan zou kunnen zijn dat, in combinatie met vernieuwde ontwerpprincipes, hierdoor minder oppervlakkige schade ontstaat en de aanvullende constructieve voorzieningen kunnen worden beperkt vanuit economische overweging.

Op basis van de huidige Nationale Praktijk Richtlijn (NPR 9998) ten aanzien van aardbeving belastingen kan gericht worden bekeken in welke mate er seismische belasting optreedt in het gebouw bij een bepaalde piekgrondversnelling (PGA). Deze PGA dient als basis voor bepaling van de mate waarin het betreffende bouwwerk in trilling komt, met tot gevolg een bepaalde hoeveelheid horizontaal optredende aardbeving belasting afgezet tegen het eigen gewicht van het gebouw. Dit pleit er voor om massa te reduceren, waardoor wij voorzien dat steenachtige bouwmaterialen in de provincie Groningen uit de gratie zullen raken. Als alternatief kan worden gedacht aan staalconstructies met een lichte opvulling van bijvoorbeeld houten vloeren en voor de gevels geëxpandeerd polystyreen (EPS).

Ten slotte verrichten wij voor particulieren contra-expertises (second opinion) ten aanzien van de rapportages van de NAM inzake schade ten gevolge van aardbevingen. Hiervoor heeft de NAM richtlijnen opgesteld, welke kunnen worden geraadpleegd op de website: www.namplatform.nl. Als ingenieursbureau kunnen wij, volledig onafhankelijk, voor u deze contra-expertise uitvoeren, waarmee wij inmiddels ruim ervaring hebben opgedaan.