Blaauw. Bedrijfsprofiel en visie.

Blaauw Ingenieurs & Adviseurs is een relatief klein ingenieursbureau met enthousiaste medewerkers. Door de platte en flexibele organisatie kunnen wij snel schakelen om tegemoet te komen aan alle wensen van onze opdrachtgevers. Naast onze marktconforme benadering werken wij kostenbewust binnen het integrale ontwerpproces en wordt er over korte lijnen gecommuniceerd. Zo zijn wij onder anderen actief in de navolgende disciplines.

Blaauw Ingenieurs & Adviseurs heeft meer dan vijftien jaar ervaring ten aanzien van het integraal ontwerpen van gebouwconstructies. Binnen de branche van bouwtechniek hebben wij een eigen zienswijze ontwikkeld ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van bouwtechnisch advies voor (complexe) bouwprojecten. Geheel marktconform modelleren wij driedimensionaal (3D) en past onze werkwijze binnen het kader van Building Information Model (BIM). Hiermee kunnen onze aspectmodellen worden geïntegreerd in het overall model met als voordeel een hoge mate van visualiteit, een hogere integrale kwaliteit en inherent daaraan lagere faalkosten.

BIM is een digitaal 3D-model van een bouwwerk, waarin alle relevante informatie wordt opgeslagen c.q. beheerd. Deze informatie bestaat onder anderen uit de functionele eigenschappen en fysieke karakteristieken, hetgeen als uitgangspunt dient voor het ontwerp, de besluitvorming, de engineering en het onderhoud in de gehele levenscyclus van het bouwwerk.